Remontointi ja muutostyöt

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaalla on ilmoitusvelvollisuus huoneistoon tehtävistä muutostöistä. Muutostyöilmoitus tulee tehdä kaikista asunnossa tehtävistä muutos- ja perusparannustöistä poislukien maalaus- ja tapetointityöt. Ilmoitus arkistoidaan ja merkintä tehdystä työstä siirretään huoneistokohtaiseen isännöitsijän todistukseen. 

Muutostyöilmoituksen voi tehdä isännöitsijätoimiston internetsivuilla. Ilmoituksen tekeminen on osakkaalle maksutonta. Laajoissa muutostöissä, joissa työ kohdistuu kiinteistön kantaviin rakenteisiin, yhtiöllä on oikeus asettaa työlle valvoja. Valvojan kustannukset maksaa pääsääntöisesti osakas. 

Hallitus käsittelee muutostyöilmoitukset ja työt saa aloittaa vasta, kun hallitus on antanut työn suorittamiselle luvan. 

Remonteista ja niiden kestosta on syytä ilmoittaa alakerran ilmoitustauluilla naapureille. Kovaääninen remontointi on sallittua maanantaista lauantaihin klo 7-20 poislukien arkipyhät. 


Ilmalämpöpumppujen asennusperiaatteet

Asunto Oy Resiinan huoneistoihin voi yhtiökokouksen 4.5.2020 hyväksymillä periaatteilla asennuttaa ilmalämpöpumpun kesäaikaiseen jäähdytyskäyttöön. 

Asennusperiaatteet

Asennus edellyttää muutostyöilmoituksen tekemistä taloyhtiölle, jonka voi tehdä isännöitsijätoimiston nettisivuilla. Taloyhtiö asettaa työlle valvojan, joka tarkastaa asennuskohteen sen valmistuttua. 

Asennuksessa tulee ottaa huomioon, että kondenssivesiä ei saa johtaa parvekkeen ulosheittoputkiin, vaan kondenssivesi tulee kerätä erilliseen astiaan, jonka säännöllisestä tyhjennyksestä on huolehdittava. Erityisen kuumalla ja kostealla säällä kondenssivettä kertyy huomattavan paljon. 

Laitevalinnassa on syytä kiinnittää huomiota laitteen äänitasoon ja yleisesti halvimmissa laitteissa äänitaso saattaa ylittää sallitun rajan. Asennusyritystä valittaessa kannattaa toimittaa oheinen asennusperiaate-dokumentti yritykselle ja vaatia, että laite ja asennus täyttää dokumentin vaatimukset.  


Märkätilojen vedeneristykset 

Taloyhtiön hallituksen päätöksellä osakkaille maksetaan kylpyhuoneremontin yhteydessä korvausta vesieristeiden kustannuksista.  

Resiinan osakas saa vesieristeiden aineista ja työkustannuksista enintään 1500 euron korvauksen selvityksen perusteella.  

Taloyhtiö ei korvaa purkutöitä, pintojen pohjatasoitusta tai vesieristeen päälle tulevia kerroksia eikä myöskään työvälineitä. Kylpyhuoneen korjaukselle pitää olla tekninen syy. Asianmukaisen vesieristyksen asennus maksetaan kerran, eli uusi remontti ei oikeuta korvaukseen. 

Kaikissa kylpyhuonekorjauksissa taloyhtiö määrää valvojan, joka tekee tyypillisesti 3 tarkastuskäyntiä. Taloyhtiö maksaa valvojan 3 tarkastuskäyntiä, jotka ovat seuraavat: 

1. Purkukatselmus + tarvittaessa kosteudenmittaus, kun betonipinnat ovat esillä.
2. Vedeneristystarkastus (kalvon kuivapaksuusmittauksen on täytettävä ensi mittauksella vaatimukset) ja kaadot.
3. Loppukatselmus. 

Mahdolliset ylimääräiset valvojan käynnit osakas on velvollinen korvaamaan itse. 


© Asunto Oy Resiina 2020