Remontointi

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaalla on ilmoitusvelvollisuus huoneistoremonteista. Remontti-ilmoitus tulee tehdä kaikista asunnossa tehtävistä muutos- ja perusparannustöistä poislukien maalaus- ja tapetointityöt. Remontti-ilmoitus arkistoidaan ja merkintä tehdystä remontista siirretään huoneistokohtaiseen isännöitsijän todistukseen. 

Remontti-ilmoituksen voi tehdä joko isännöitsijätoimiston internetsivuilla tai täyttämällä oheinen lomake, joka palautetaan isännöitsijätoimistoon. Remontti-ilmoituksen tekeminen on osakkaalle maksutonta. Laajoissa remonteissa, joissa työ kohdistuu kiinteistön kantaviin rakenteisiin, yhtiöllä on oikeus asettaa työlle valvoja. Valvojan kustannukset maksaa pääsääntöisesti osakas. 

Hallitus käsittelee remontti-ilmoitukset ja työt saa aloittaa vasta, kun hallitus on antanut työn suorittamiselle luvan. 

Remonteista ja niiden kestosta on syytä ilmoittaa alakerran ilmoitustauluilla naapureille. Kovaääninen remontointi on sallittua maanantaista lauantaihin klo 7-20 poislukien arkipyhät. 

Sähköinen remontti-ilmoitus


Märkätilojen vedeneristykset 

Taloyhtiön hallituksen päätöksellä osakkaille maksetaan kylpyhuoneremontin yhteydessä korvausta vesieristeiden kustannuksista.  

Resiinan osakas saa vesieristeiden aineista ja työkustannuksista enintään 1500 euron korvauksen selvityksen perusteella.  

Taloyhtiö ei korvaa purkutöitä, pintojen pohjatasoitusta tai vesieristeen päälle tulevia kerroksia eikä myöskään työvälineitä. Kylpyhuoneen korjaukselle pitää olla tekninen syy. Asianmukaisen vesieristyksen asennus maksetaan kerran, eli uusi remontti ei oikeuta korvaukseen. 

Kaikissa kylpyhuonekorjauksissa taloyhtiö määrää valvojan, joka tekee tyypillisesti 3 tarkastuskäyntiä. Taloyhtiö maksaa valvojan 3 tarkastuskäyntiä, jotka ovat seuraavat: 

1. Purkukatselmus + tarvittaessa kosteudenmittaus, kun betonipinnat ovat esillä.
2. Vedeneristystarkastus (kalvon kuivapaksuusmittauksen on täytettävä ensi mittauksella vaatimukset) ja kaadot.
3. Loppukatselmus. 

Mahdolliset ylimääräiset valvojan käynnit osakas on velvollinen korvaamaan itse. 


© Asunto Oy Resiina 2019