Yleistä

Asunto-osakeyhtiö on yhteisyritys. Noudattamalla yhteisiä pelisääntöjä ja ottamalla naapurimme huomioon, pidämme asuinympäristömme viihtyisänä ja miellyttävänä. Maksaessaan vastiketta tai vuokraa, on asukkaalla täysi oikeus nauttia asumisestaan. Tähän oikeuteen liittyy myös velvollisuuksia ja vastuita. Asukkaan on hoidettava hallinnassaan tai käytössään olevaa huoneistoa huolellisesti.© Asunto Oy Resiina 2020