Hallinto

Yhtiökokous

Yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuussa. Kokouksessa mm. vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja myönnetään hallitukselle ja isännöitsijälle tili- ja vastuuvapaus. Kokouksessa hyväksytään alkaneen vuoden talousarvio ja yhtiövastikkeen sekä käyttökorvausten perusteet sekä valitaan taloyhtiön hallitus ja tilintarkastajat. Hallitus valitsee isännöitsijän. 


Yhtiökokouksessa on äänioikeus rekisteröidyllä osakkaalla osakkeiden määrän suhteessa. Uusi osakas merkitään yhtiön osakeluetteloon sen jälkeen, kun tarvittavat asiakirjat on toimitettu isännöitsijätoimistoon. Lisätietoa tarvittavista asiakirjoista saat isännöitsijätoimiston internetsivuilta www.skh.fi.

Hallitus

Taloyhtiön hallitus valitaan yhtiökokouksessa. Hallitus valitsee isännöitsijän. Yhtiöjärjestyksemme mukaan hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja seuraa mm. yhtiön taloudellista tilannetta ja yhtiön rakennusteknistä kuntoa. Hallitus voi päättää itsenäisesti talousarvioon sisältyvien korjaushankkeiden toteuttamisesta ja valmistelee suuremmat korjaushankkeet yhtiökokouksen päätettäväksi.

Hallituksen jäsenten nimet ilmoitetaan yhtiökokouksen jälkeen kaikille asukkaille sekä talojen ilmoitustauluilla.

Tiedottaminen

Isännöitsijä, huoltoyhtiö ja hallitus tiedottavat talojen ala-aulojen ilmoitustauluilla sekä huoneistokohtaisesti jaettavilla tiedotteilla. Hallitus julkaisee säännöllisesti kiinteistön asukkaille hallituksen tiedotteen. Hallituksen tiedotteet voi tilata myös sähköpostiinsa, klikkaa tästä

Talojen saunakäytävien esitetelineestä voit noutaa itsellesi  ”ei mainoksia”- ja ”huoneistossa kotieläimiä” -tarroja oviin liimattavaksi.

Lukitulla ilmoitustaululla on hallituksen jäsenten, isännöitsijän ja huoltoyhtiön yhteystiedot, taloyhtiön pelastus- ja suojeluohjeet sekä järjestyssäännöt. Asukkaat voivat tiedottaa ilmoitustauluilla esim. remonteista. Kaupallisten yritysten mainoksien kiinnittäminen on kielletty.

Resiinan järjestyssäännöt löytyvät kaikkien talojen ilmoitustauluilta sekä internetsivuilta.


Järjestyssäännöt ja järjestyshäiriöt 

Järjestyssäännöt löytyvät kaikkien talojen ilmoitustauluilta sekä täältä

Yöaikana (22–07) tulee välttää kovaa melua. Mikäli asunnoissa ilmenee vakavia, toistuvia järjestyshäiriöitä, on syytä ottaa yhteyttä poliisiin (yleinen hätänumero 112 vastaa myös tilanteessa, jossa asunnoissa on vakavia järjestyshäiriöitä, esimerkiksi voimakasta jatkuvaa meteliä yöaikana).

Häiriöistä ja muusta ilkivallasta tulee ilmoittaa myös isännöitsijälle. © Asunto Oy Resiina 2019