Hallinto

Yhtiökokous

Yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuussa. Kokouksessa mm. vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja myönnetään hallitukselle ja isännöitsijälle tili- ja vastuuvapaus. Kokouksessa hyväksytään alkaneen vuoden talousarvio ja yhtiövastikkeen sekä käyttökorvausten perusteet sekä valitaan taloyhtiön hallitus ja tilintarkastajat. Hallitus valitsee isännöitsijän. 


Yhtiökokouksessa on äänioikeus rekisteröidyllä osakkaalla osakkeiden määrän suhteessa. Uusi osakas merkitään yhtiön osakeluetteloon sen jälkeen, kun tarvittavat asiakirjat on toimitettu isännöitsijätoimistoon. Lisätietoa tarvittavista asiakirjoista saat isännöitsijätoimistosta. 

Hallitus

Taloyhtiön hallitus valitaan yhtiökokouksessa. Hallitus valitsee isännöitsijän. Yhtiöjärjestyksemme mukaan hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus kokoontuu säännöllisesti ja seuraa mm. yhtiön taloudellista tilannetta ja yhtiön rakennusteknistä kuntoa. Hallitus voi päättää itsenäisesti talousarvioon sisältyvien korjaushankkeiden toteuttamisesta ja valmistelee suuremmat korjaushankkeet yhtiökokouksen päätettäväksi.

Hallituksen jäsenten nimet ilmoitetaan yhtiökokouksen jälkeen kaikille asukkaille sekä talojen ilmoitustauluilla.


Järjestyssäännöt ja järjestyshäiriöt 

Järjestyssäännöt löytyvät kaikkien talojen ilmoitustauluilta sekä täältä

Yöaikana (22–07) tulee välttää kovaa melua. Mikäli asunnoissa ilmenee vakavia, toistuvia järjestyshäiriöitä, on syytä ottaa yhteyttä poliisiin (yleinen hätänumero 112 vastaa myös tilanteessa, jossa asunnoissa on vakavia järjestyshäiriöitä, esimerkiksi voimakasta jatkuvaa meteliä yöaikana).

Häiriöistä ja muusta ilkivallasta tulee ilmoittaa myös isännöitsijälle. © Asunto Oy Resiina 2020